Program Medycyna Pracy 2002+

Program komputerowy dla lekarzy zajmujących się prowadzeniem działalności związanej z medycyną pracy, badań pracowników, kierowców oraz sanitarno-epidemiologicznych. Umożliwia pracę w sieci i prowadzenie poradni Medycyny Pracy. Medycyna Pracy 2002+ to oprogramowanie, którego pierwsza komercyjna wersja powstała już w 2002 roku!. Od tamtego czasu nasza aplikacja jest ciągle rozwijana. Dzięki temu mamy już grono wiernych użytkowników naszego programu:)

>>>Program Medycyna Pracy 2002  to:

ZASADNICZO:

 1. Korzyści wynikające z posiadania programu, który pozwala na bieżąco śledzić zmiany w prawodawstwie medycyny pracy a co najważniejsze stosować je w codziennej praktyce.

 2. Spokojniejszy sen  związany z prawdopodobnym "zwiększeniem" nacisku na poprawną dokumentację medyczną,  w szczególności w dziedzinie medycyny pracy.

 3. Pełna kontrola nad opłatami i należnościami - każde badanie jest traktowane z osobna, dzięki temu wiemy kto i ile nam zalega oraz kto czeka na pieniądze od nas.

 4. Natychmiastowy dostęp do dowolnego badania, konsultacji i orzeczenia - z możliwością ich wydruku.

 5. Szczegółowa dokumentacja badań i orzeczeń.

OGÓLNIE:

 1. zakładanie i prowadzenie kart badanych (... pod kątem przyjęcia ich do pracy (badania wstępne), badań okresowych itd., kierowców, kierowców zawodowych, uczniów, badania dla SANEPIDu),
 2. pełen zestaw kart badań z podziałem na badania potrzebne dla określonej grupy badanych (inne pracownicy a inne kierowcy, Sanepid, Karta epidemiologiczna itd...), 
 3. wydruki wszystkich kart badań, wzory oparte na odpowiednich wzorach w dziennikach ustaw,
 4. dodawanie i drukowanie skanów badań -  możliwe jest dodanie do karty zeskanowanego wyniku badania np. Badania Okulistycznego, i jego późniejszy wgląd i wydruk,
 5. zaawansowane opcje wyszukiwania
 6. kontrola nad kosztami, ewidencja opłat należnych za badania od firm i badanych, nadzór nad opłatami należnymi specjalistom, uwzględnienie osób (firm) zalegających za określone badania, w określonym okresach (np. miesięcznych) lub bez podziału na nie, nadzór nad lekarzami wykonywującymi badania, ponad 15 różnych form kontroli kosztów,
 7. generator raportów pozwalający na zadawanie pytań związanych z kosztami np.: kto wykonał badanie wzroku u okulisty np: pana Bronka i nie zapłacił za to w okresie od 01.01.2002 do 05.31.2002
 8. kartoteka pacjentów i kartoteka firm,
 9. rejestracja wydanych orzeczeń zarówno dla kierowców jak i pracowników (księga wydanych orzeczeń)
 10. cenniki - można utworzyć dowolną ilość cenników, skład cenników tworzą zestawy badań (typ i podtyp badania np.: konsultacje specjalistyczne - laryngologiczna  itd.), następnie cennik możemy przypisać do danej firmy jako obowiązujący, dodatkowo określić wymagane przy badaniach zleconych przez firmę pozycje cennika (w momencie zakładania karty np. badań pomocniczych zostanie automatycznie przypisany do pacjenta zestaw badań dla pracownika skierowanego przez daną firmę),
 11. cenniki lekarzy wraz z wykazem specjalistów - można pobierać opisy oraz koszty badań dokonywanych przez specjalistów z odpowiedniego cennika,
 12. pełna modyfikowalność cenników, wykazów koniecznych badań itp.,
 13. moduły dodatkowe: 
  1. Sprawdzanie firm i grnerowanie wydruków wg:
   • pracowników zobowiązanych do przeprowadzania badań, 
   • daty końca umowy z firmami
  2. Generowanie sprawozdań z badań przeprowadzonych przez lekarzy mp w dowolnym okresie z wyszczególnieniem rodzaju badań.
  3. Graficzna rejestracja i planowanie badań wg dowolnego harmonogramu.
 14. możliwość przydzielenia indywidualnych uprawnień dla każdego z pracowników (umożliwienie/zabronienie dodawania, kasowania, edycji itd.),
 15. log zdarzeń jakie miały miejsce w programie,
 16. podgląd prawa medycyny pracy odpowiednie rozporządzenia i ustawy są dostępne z poziomu programu,
 17. możliwie najszybsza aktualizacja programu wynikająca ze zmian w przepisach.

 opis zmian w programie Medycyna Pracy 2002+

 data wprow.

3.3.40
    1.    Istnieje możliwość jednoczesnego zakładania karty na kilku stanowiskach.
Wcześniej było to blokowane automatycznie przez program.
2.Uwzględniono kilka innych sugestii związanych z sieciową pracą programu. 
Rozszerzono elastyczność programu w sieci..
3.Poprawiono błąd związany z modułem rachunków.
W pewnych okolicznościach istniało prawdopodobieństwo edycji tabel związanych z danymi osobowymi i w konsekwencji dochodziło do „mieszania” rożnych pól związanych z nazwiskiem.
12.04.2007
3.3.19
 1. Został dodany "nowy wzór oświadczenia" związanego z SANEPIDem.
 2. Wprowadzonodrobne zmiany w interfejsie.
28.02.2007
3.3.1
 1. Znacznie przyspieszenie inicjacji programu. Szczególnie istotne w przypadku baz zawierających ponad 5000 kartotek.
 2. Możliwość rezygnacji z zakładania kartoteki w dowolnym momencie operacji.
 3. Zdecydowanie szybsze sortowanie i wyszukiwanie rekordów w głównym oknie programu.
 4. Nowa wersja modułu kompaktującego i naprawiającego bazę danych.
:::. planowane: nowy wzór oświadczenia związanego z SANEPIDem, drobne zmiany w interfejsie, przygotowania do nowej ustawy i wdrożenie nowej ustawy???
05.02.2007
3.0.12
 1. Od tej wersji istnieje możliwość wywołania listy wszystkich pozycji które były wcześniej wpisane w dowolnym polu aplikacji. 

  Związane to jest zarówno z tabelami, jak i polami tekstowymi.

  Przykładowo: 

  jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszki w tabeli  "Badanie podmiotowe", polu "Dolegliwości zgłaszane spontanicznie", pojawi się lista wszystkich wcześniej wprowadzonych w tym polu wartości.  Czyli wszystkich dolegliwości tego typu.
  Klikając na dowolną pozycję z listy przypisujemy ją do danego pola. Istnieje możliwość wyszukania dowolnej pozycji w liście poprzez wpisanie odpowiedniego słowa do znalezienia.

  Identyczna funkcjonalność jest związana ze wszystkimi polami w programie.

17.08.2006
----------------------- NOWA WERSJA --------------------
2.8.12
 1. Sporo w sumie drobnych zmian w programie. Poprawiono czcionki na kilku wydrukach, co wynikało ze zbyt drobnego drukowania tekstu na niektórych drukarkach laserowych (głównie firmy HP). 
 2. Można wywołać do ponownej edycji pozycje wcześniej dodane w historii zatrudnienia.
15.06.2006
2.6.57
 1. Dostosowanie programu do nowego wzoru orzeczenia dla SANEPIDu związanego z RMZ z 2.02.2006 – Dz. U. Nr 25, poz. 191.

 2. Usprawnienia przyśpieszające działanie programu. Przykładowo na głównej karcie wystarczy kliknąć na dowolny wiersz a następnie wcisnąć Enter aby wywołać tą kartę z kartoteki.

 3. Poprawiono błąd powodujący zamykanie programu w module finansowym w przypadku wyjścia z modułu bez dokonania jakichkolwiek działań.

27.02.2006
2.6.15
 1. Znaczne przyspieszenie wydruków badań podmiotowych i przedmiotowych. Obecnie szybkość ich generowania jest podobna jak dla pozostałych wydruków.

 2. Usunięto nieefektywne usprawnienia programu - przyczyniające się do jego spowolnieniawłaściwie niewidoczne a.

 3. Usprawniono moduł kompaktujący i archiwizujący bazę danych. Obecnie jest on  "inteligentniejszy" i sam nadzoruje proces uwalniania bazy , kompaktowania i przegrywania.
31.10.2005
2.5.30
MODUŁ REJESTRACJA
Nowy moduł pozwalający na graficznie zobrazowaną rejestrację badanych oraz planowanie badań dla lekarzy. Zawiera w sobie wyszukiwarkę badanych.
Umożliwia opisanie każdego badania i proste przypisanie zakresu badania.
Umożliwia generowanie wielu harmonogramów badań. Każdy lekarz może posiadać jeden lub kilka tygodniowych grafików godzin przyjęć.  Nie ma ograniczeń co do ilości takich szablonów.
Moduł jest maksymalnie uproszczony.
Posiada wiele opcji integrujących badania z zaplanowanym czasem ich przeprowadzenia.
03.09.2005

przejdź do historii zmian >>>


Opinie o programie:

referencja Waldemar Krąkowski referencja A. Mosur opinia - list WOMP KK Opinia WOMP KK - opis referencjeOświęcim

Aby pobrać skrócony (trochę już nieaktualny, niestety poprzednia wersja archiwum uległa uszkodzeniu dlatego jeżeli pobrano pomoc przed 20.04 proszę o ponowne pobranie pliku), plik pomocy (najlepiej opisuje program, 1.5 MB ~5min/56Kb) kliknij tutaj: pomoc.exe

a następnie:

    1.    Wybieramy "otwórz plik"

    2.    Wciskamy TAK o ile program pocztowy spyta się czy chcemy uruchomić program (html.exe)

    3.    Pojawi się okienko do rozpakowania - zamiast domyślnej ścieżki wystarczy wpisać c:\ 

           (wpisać od razu, nic nie klikać a następnie wcisnąć tylko OK)

    4.    Na dysku C w katalogu HTML pojawi się pomoc, proszę kliknąć na plik !pomoc!.htm

           (C:\HTML\!pomoc!.htm)

 Aby przyglądnąć się zrzutom ekranowym kliknij tutaj: zrzuty >>>


         Warunki zakupu programu Medycyna Pracy 2002+ (ceny brutto).

Lp

Nazwa licencji

Opis

Cena
(promocja**
33 %/ )
 

Cena (bez promocji)

1

Licencja Mikro

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Posiada ograniczenie związane z ilością wprowadzonych badanych (nie dotyczy wkładek). Początkowo można wprowadzić 399 osób. Później można dokupić rozszerzenie o kolejne 299 osób itd.  W warunki licencji  włączony jest 6 miesięczny okres upgradu*

.499,00

.750,00

2

Licencja Minima

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Ponadto włączony w warunki licencji jest 6 miesięczny okres upgradu*

1.320,00

1.990,00

3

Licencja Populus

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 2 stanowiska sieciowe. Okres upgradu wynosi 12 miesięcy.

1.930,00

2.900,00

4

Licencja Maximus

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 5 stanowisk sieciowych. Okres upgradu wynosi 12 miesięcy.

2.930,00

4.400,00

upgrade jest to okres w którym firma Cral zobowiązana jest do wysyłania Państwu nowych wersji programu  związanych ze zmianami w prawodawstwie Medycyny Pracy oraz z udoskonaleniami samego programu.